Comet-San コメットさん

( 1967 - 1968 )

Main & supporting cast Episodes 1-19

Ep. 1 - Mitsuo Azuma, Yoshiyuki Ookawa, Saito Tatsuo, Mali, Tizuko Takodoro. Ep.2 - Osamu Imayoshi, Takashi Kishino, Maeda Akira, Eguti (chin-ya). Ep.3 - William Roth (Mr. Parker), Edith Hanson (Mrs. Parker), Zhang Tian Lake (KIYOSHI mom), Takakazu Shirota (KIYOSHI), Tadashi Tadashi Ozawa (liquor stores boy), Masahiro Orihara (cancer), a riverside wealth Ming (Keiko's). Ep. 4 Big Boss (Kiyoji) and hench (Masahiko Tanimura), Prince Shotoku (Shiniti Yanagisawa), Takuzou Kamiyama (criminal), Hiroshi Takashi (liquor shop), Matsuo (Itirou Sunao friend). Ep. 5 Japanese doll ( Masako Komine ), Osamu Hutoshi H. (cram school teacher), Yutaka Inoue (Sasuke), Terumi Nagashima (Pippi), Masahiro Orihara (zero), Kanazawa (OBAKE), Masahiko Nezu (FUROKU), Kiyoaki Nakatani (Doogie) Mayumi Taniguti (talented woman). Ep. 6 Visitor from the stars (Matsugorou Sanda ( Mita ),Tetsu Saeki (Hoshino), Hiroshi Ayukawa (chief editor), Tsukiji (small bookshop father). Ep. 7Sakae Matsui, Koji (veterinary), Teruko Iida. Ep. 8Monster ( Hiromi Takano ), Senri Sakurai (alpine). Ep. 9 - Toyoko Taketi, Hirokazu Yoshida (lifeguard). Ep. 10 - UEZU MINORU (Yoshi Makoto),(Tane), Makoto Hazime (laundry). Ep. 11Naoko Tooyama (TONKO),(TONKO father), Motoo Noguti (gentleman), Yasumi Hisashi (TONKO mother), Naoki honey-man (manager), Odaka edge (police), Akira Watanabe (criminal), Otsu, Masato (milkman). Ep.12 - Nobuhiro Baba, Sumio Itou. Ep.13 - Hiroshi Yagiyuu. Ep.14 - Hiroshi Ishiya, Sumiko Sakamoto. Ep.15 - Yumeno. Ep.16 - Tise Watanabe (Zero's mom), Hiroko Kokonoe (Pippi's mom) and Toyo Fukuda (Sasuke's mom). Ep. 17 Kyoko Shimizu. Ep. 18Hiroshi Yagiyuu (Takeshi teacher), Masahiro Iwakami (Toshio Morikawa), Lin Hiroko (Kayoko). Ep. 19Akiyoshi Kitaura (young doctor), Takayuki Abe (Kenta), Miki叶(nurse)

Episodes 20-39

Ep. 20 - Hiroshi Takashi. Ep. 21 - Masked hero(in): Shima Nishi. Hazime Nishishima (red cloak), Hiroshi Ayukawa (chief editor), Hitoshi Yamada (Daisuke), Hiroshi Yamasaki (police), Tomoko Ogi (Shy Mom), Matsushima Young-il (rogue), Shigeru Yokota Kuma (rogue), Mikado Taro Akira (adopt the following horses), Teizou Muta (red give Gil) Ep.22Zhang Tian Lake (Aunt) Ep.23 Susumu Ishikawa (dentist), Iso Yamamoto ( YABO), Osamu (Toru), Kazuyuki Tinami (man in the movie), Hiroko Hatakeyama (a woman in the movie). Ep. 24 - Kazushi Ishihara (DODONPA) Ep.25Hirotoshi Onozaki (Deng), Akiyoshi Kitaura (doctor), Masanori Koyama (zero), Yutaka Inoue (Naruto) Ep.26 - (St. Nicholas), Takashi Nishikawa, Jiro (small Salvation Army Dad), Odaka edge (police), Syouiti Kagawa (Santa small father), Yaeko Momose (clerk), Youko Huzishiro (the Salvation Army's older sister) Ep. 27Peter Williams (foreign Henrik), I Creo (chimpanzee), Yutaka Inoue (zero), Kanazawa (Sasuke), Narumi Nishimura (Pippi), Reiko Yamagata Ep.28 - Yutaka Inoue, Narumi Nishimura, Masanori Koyama, Tise Watanabe, Hiroko Kokonoe, Toyo Fukuda. Ep. 29Hiroshi Takashi (liquor shop), Tiyouta Tamakawa (greengrocer), Otsu (milkman), Hutoshi Riyou (bakery), Kazuo Kobayashi (bakery), Tsunao Naitou ( a man) Ep. 30Voices: Indians ( Kaori tadashi ), Indian daughter ( Hiroko Rin ), Little Red Riding Hood's granny ( Osamu Okamura ). Ep. 31 - 007 Boss Chibikko Hiroba, (Kaori Tadashi), Hiroshi Kon (Nobu Hiroshi Okumura), Kinoshita Guard ( Hunahashi Yuan), Nobuaki Itou (appendage), Hori Nishikyou (student), Sumio Itou (student), Kobe, Ichiro you (student), Kenzou Shibuya (student), Mitsuhiro Matsuda (student), Sunao Masuda Tsukasa (Oda, senior managing director) Ep. 32Hiroshi Yagiyuu (teacher), Terumi Hirota (Takeshi classmate), Nobukazu Katou (Takeshi classmate), Hiroshi Maezawa (Takeshi classmate), Terumi Nagashima (Takeshi classmate), Kato green (Takeshi classmate) Ep. 33Black warlock ( Akira  Nakamura ), Kin ( Tiyoko Komine ) Ep. 34Tise Watanabe (zero mother), Hiroko Kokonoe (Pippi's mother), TOYO Fukuda (Sasuke mother), Masanori Koyama (Sasuke), Narumi Nishimura (Pippi), Yutaka Inoue (zero), Miyazawa yuan (Doctor) Ep. 35Comet's granny: Hisako Hara, Taro Zyou (magistrate's), Kiyoko (woman), Ishikawa (whitebeard), Masao Takamatsu (warrior), Mitiko Suga (young woman), May Haruko (Akita wife), Kiyoshi Miyakoshi (theatrical combat) Ep. 36Voices: Spirit of the snow ( Yumiko Kokonoe ), Yeti ( Hiroshi Ashino ), snow gnomes ( Mitsuo Yagi ), Oona ( Yukari Asai ). Ep. 37TOYO Fukuda (Sasuke mother), Akikazu Nishida (official), Mikado Taro Akira, Tsuguaki Yoshida (Yamato), Masanori Koyama (Sasuke), Masahiko Nezu (tank), Yasuhiro Arai (punch), Yutaka Inoue (zero), Lin Hiroko (弘子), Narumi Nishimura (Pippi). Ep. 38 Hitoshi Aono I (Yashima artist), (cooking instructor), Keiko Miyauti, Koutarou Mori (doctor), Tatsuya Ryuu (exhibition visitor), Satoshi Nagaya (exhibition visitor), Katsumi Ikeda (Miss) Ep. 39. ?

Episodes 40-59

Ep. 40 - Hiroshi Asami (policeman at the police), Kitakyushu man (police), Nobuhiro Baba (young man). Ep. 41 - Hiroshi Yagiyuu (Takeshi teacher), (comic monologue),一Miyajima (supermarket clerk), (supermarket clerk), Yutaka Inoue (zero), Masaaki Kawada (Cy elephant), Takumi Serizawa (SERITA), Harumi Tanaka (KEME child), Noboru (beggar), Keisuke (beggar). Ep. 42 - Hamada (mother), 川 (Ken ward's mother), Lin Hiroko, Yutaka Inoue (zero), Satoshi Kusakabe, Satoru (Ken ward), Matsugorou Mita (guest), Watanabe Noriko (guest), Husae Kiuti (guest), Takumi Serizawa (Ken ward of a friend), Kazuaki Sato (Ken ward of a friend), Takayuki Abe (Ken ward of a friend), Masaaki Kawada, Toshihiko Kariya (driver). Ep. 43 - Mitio Kida (old school), Tsuguaki Yoshida (Yamato), Yutaka Inoue (zero), Narumi Nishimura (Pippi), Masaaki Kawada, Harumi Nakamura (Junko), Nobuo Iizuka (Jiro), Keiko Matsumoto (photon), Masahiro Oyake (Yoshi Taro), Takumi Serizawa (friend) Ep. 44 - (merry-go-round attendant), Tiharu Inayoshi (Oyama), Yutaka Inoue (zero), Tsuguaki Yoshida (Yamato), Masaaki Kawada,桃井菜奈(friend), Takumi Serizawa (friend). Ep. 45 - TOYO Fukuda (Sasuke mother), Narumi Nishimura (Pippi), Masanori Koyama (Sasuke), Masaaki Kawada, Takumi Serizawa (friend), Masahiko Nezu (zero), Harumi Tanaka (KEME child), Yasuhiro Arai (friend), Sakurai (friend). Ep. 46 - Sub (Minoru Uezu ) and Joong (Shigeru Tsuzi ) are the pirates. Masanori Koyama (Sasuke), Masahiko Nezu (zero), Narumi Nishimura (Pippi). Ep. 47 - Masanori Koyama (Sasuke), Masahiko Nezu (zero), Narumi Nishimura (Pippi), Hiromi Kubo (glasses), 桃井菜奈(friend). Ep. 48 - TOYO Fukuda (Sasuke mother), Masanori Koyama (Sasuke), Maki Nanase (MUSHIBA mother), Masahiko Nezu (zero), Kazuya Ebara (MUSHIBA), Tsuguaki Yoshida (Yamato), Narumi Nishimura (Pippi), Kazuaki Sato (Badger beans), Tana保美 (light-chan). Ep. 49 - 

Episodes 60-79

 

Ep. 64 - Aizu clan (Nobuaki Itoo) Guests: Yousuke Naka (site supervisor), Aihara,巨典(hotel manager), Masahiko Nezu (zero), Narumi Nishimura (Pippi), Masanori Koyama (Sasuke), Nobuaki Itou (落武者), Riyouzou Enomoto. Ep. 65 - Takumi Serizawa (SERITA), Hiromi Kubo (glasses), Junko Kameda (friend), Lin Hiroko (弘子), Nakamura (young bees's grandfather), Tsumoru Yasushi (young bee). Ep. 66 - Giraud (Tadashi Ozawa). Chi (太助the fishmonger), Tetsuo Morishita (Boy), Ki Asakawa Kosaka (金倉wife), Matiko Ootomo (KIYO), Hiroshi Tsukiji (owner of a fish shop), Hiroshi Sunaga (doctor), Mieko Kurosaki (Waitress), Hiroko Yasuda (housewife). Ep. 67 - Naoki (spy), Yoshiyuki Ookawa (spy), T. Wada ju (Boy), Toshio Hosokawa (Okada), Katsumi Shiina (Yoshimura). Ep. 68 - Hazime Tadashi (attendant), Oka Naka Shintaro (Oshima), Okubo Toshio (student), Masako Takagi (college student), Kiyoko Itou (Waitress), Mitsue Nomura (clerk)  Ep. 69 - Mitsuo Azuma (正夫), Shigeru Tsudi (ramen shops), 日出夫(Goro), Haruo Yamada (正夫 father), Aiko Masuda (正夫 mother), Hiro Kasai (fishmonger landlady), Chi (太助), Ishikawa (Row's retirement), Shiyouiti Kagawa (printer), Kobe Ichiro (pizza), Nishikyou Hori (laundryman), Hiroyuki Seino (gas station clerk), Minoru Iizuka (butcher) Ep. 70 - Masanori Koyama (Sasuke), Narumi Nishimura (Pippi), Hiromi Kubo (glasses), Katsuyuki Okada (boy) Ep. 71 - Hiroshi Kanai (荒巻), Toyoko Taketi (grandmother), Ami Masako (Etsuko), Kiyouko Sawa (秋子), Mari Nakamura (Yoko), Oka Naka Shintaro (Oshima), Gil Omura, (pinball parlor owner),覚三Iida (Chair), Akira Takashi Ishikawa (track assistant), Tizuko Hashimoto (daughter), Tigako Huzita (daughter), Yasuhiro Taziri (under), Kobe Ichiro (under) Ep. 72 - Motoo Noguti (gentleman), Nobuaki Sekine (police), Toshiyuki Niizeki (Japan featherweight 7th), Shigehumi Hukuyama (boxer), Sukagawa Noboru (beggar), Masaki Terada (thief), Takao (high school), Mitsuo Miyagawa (high school), Yoshiaki (high school) Ep. 73 - Junko Kameda (samurai daughter), Masao Takamatsu (chief), Shigeru Tsudi (Doorman), Masanori Koyama (Sasuke), Masahiko Nezu (zero), Hiromi Kubo (glasses), Takumi Serizawa (SERITA), Narumi Nishimura (Pippi), Yoshikazu Kikuti (servant), Kobe, Ichiro (man), Miki Ikezima (foot page), Masahiko Tanimura (lordship like), Takamitsu Watanabe (masterless samurai) Ep. 74 - The Big boss-chief of old time (Akemi Tikushi), Shohei -Queen of the JOMON period (Hiroshi Ayukawa ) Hiroshi Ayukawa (ancient), May Haruko (小料理 shop). Ep. 75 - Hiroshi Ooizumi (lamb), Saburou Takashi Nishikawa (plastic models shopkeeper), Teruko Amano (woman), Hamada躬子 (teacher), Masahiko Nezu (zero), Takumi Serizawa (SERITA), Narumi Nishimura (Pippi), Masanori Koyama (Naruto) Ep. 76 - Yuzuru Yamaguti (Wara area), Nobukazu Katou (Nakagawa), Akira Watanabe (Toba), Masahiko Nezu (zero), Masanori Koyama (Sasuke), Hiromi Kubo (glasses), Narumi Nishimura (Pippi), Watanabe Umenosuke 洋児 Nanmei Miki Ikezima Humihiko Kobayashi (insect team) Ep. 77 - Ochiba (Hiroyuki Oota) Hazime Kawada (shoemaker's husband), Eiko Iida (girl). Ep. 78 - Nagashima Maruko (the old woman selling matches), Odaka (shoemaker), 木葉 Kumiko (match selling female), Tetsuo Morishita (Boy), Hiromi Tsuru (The Little Match Girl) Ep. 79 - Kato (Broadcast clerk), Matsuo (clerk), Masahiko Nezu (zero), Masanori Koyama (Sasuke), Narumi Nishimura (Pippi), Hiromi Kubo (glasses), Takumi Serizawa (SERITA)

SYNOPSIS LOOKING FOR A MATCH 

Here we have pictures and videos looking for synopsis, and synopsis looking for episode name or number, let us see if we can match them up.

Friendship 

( Episode from Televisa's programming list. )

Fugitives

* The kids run away from home. Obviously, Cometa let them suffer for a while before allow them to come back home. In their wandering around Tokyo, they get to the Emperor's Palace.

That girl Cometa 

* Cometa decides to take a nap one fine day, after all the work that represent taking care of Takeshi and Koji, while they do their homework in the living room. The kids never want to do their homework, so they quit and go outside to play... while Cometa is still sleeping they "borrow" the wand to do some magic. Since they dont know the magic words, nothing happens, except the fall of a flower vase, waking Cometa. When she sees the kids with her wand, she tries to take it back and with all the pushing and pulling, Koji say something and a light beam showers Cometa's body, making them fall to the ground. Takeshi and Koji get up first, all dazed and desoriented, surprisingly seeing that now Cometa has become a little girl! Cometa is now maybe 7 years old and she starts to run around breaking everything.  Takeshi and Koji dont know what to do and summon the Professor, and when he shows up, laughing out loud, instead of breaking the spell he decides to punish the kids, making them babysit Cometa... (so they know how does it feel, eh?).... Cometa is unstoppable, jumping on the couch, making everything dirty, escaping from them when they try to catch her and eating candy, like a tornado. At the end of the day, the Professor shows up and breaks the spell making Cometa go back to her old self. Now she doesn't remember a thing! Since the kids are tired and the house is a mess, she makes them do the cleaning, homework and send them to take a bath. The Professor draws a sign on Their cheeks while he keeps laughing like crazy. 

Beware of ghosts  ( this could be 8, 40, or 48 )

***

Half

***

Rebellion

***

I dont want to be a slave 

***

Monks/monkeys 

The kids are loking for the treasure of a ghost samurai, then Cometa turns them into monks and get an exorcism.

The restless

***

For not being a kid 

***

What would you like to be when you grow up? 

Koji finds out his father wanted to be a boxer and he also wants to box. Cometa is opposed to that idea. Koji fights against his own shadow, first he loses, then Cometa feels sorry and let him win. Dad tells Koji that no matter what he decides to be as a grown up, he will always support him.

Somebody steals dad's project

* Somebody stoles Dad's project, he is an ingeneer, there is some gangsters, and I believe there is even people getting killed!

Beautiful fairy tale 

***

Big family

***

NOTE:

These Episode names have been taken from Televisa's programming lists. Thats why we know they really existed. Now we want to match them to Episode numbers from the Episode list.

Wanna know what we're talking about?